Værdier

Værdier

Værdier

DYNAMIK - TRIVSEL - UDVIKLING

Værdierne er blevet til på en pædagogisk aften, hvor alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer var i dialog og proces - igennem en ekstern konsulent - der varetog processen.

Når vi fremover arbejder med læreplaner, dokumentation, udviklingsprojekter m.m. skal kerneværdierne medtages i arbejdet og tænkes ind på alle niveauer.

Dynamik:

At vi ser muligheder - At vi har entuiasme - At vi er omstillingsparate - At vi har engagement - At der er glæde og humor

Trivsel:

At der er anerkendende miljø - At der er medindflydelse - At der er mulighed for forandring - At der er ordentlighed - At der er et positivt miljø

Udvikling:

At vi kan få ny viden - At der er mulighed for videreuddannelse - At der er faglighed igennem læreplaner - At der er tid og rum til fordybelse - At der er sparring med kolleger