Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Pædagogik og Undervisning

Ressourcepædagogerne

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Skoler (se praktisk info - skoledistrikter)

Sundhedsplejen

Talepædagog

Dagplejen

Pladsanvisningen

Dagtilbud

Har Du/I brug for hjælp med kontakt til ovenstående samarbejdspartnere - kontakt da gerne personalet eller ledelsen