Praktisk info

Praktisk info - Overgange 0-6 år

Praktisk info - Overgange 0-6 år

Under menuerne til venstre kan du finde mere information

Mail moellehusene@esbjergkommune.dk

Daginstitutionleder:

Per Olesen peo@esbjergkommune.dk 20698904

Daglige pædagogiske ledere:

Mette Hvid Poulsen mhpo@esbjergkommune.dk 29359109 Vuggestue afd.

Charlotte Thim chtm@esbjergkommune.dk 21771891 Børnehave afd.

Charlotte er på kontoret/stuerne i nr. 11 - Mette er på kontoret/stuerne i nr. 9 - Per er på kontor nr. 13, 11,

I er altid meget velkomne til at kontakte os i husene eller på telefon.

Mette er teamleder for vuggestuerne og Charlotte er teamleder for børnehaveafdelingerne

Overgange i Møllehusene