Pædagogik

Pædagogik

I de forskellige faner til venstre under pædagogik Børnemiljøvurdering Overordnet læreplan Sprogvurdering kan man se den individuelle pædagogiske handling. Specielt omkring overordnet læreplan kan du finde indsatsområder, evaluering og mål for Møllehusene og metode til opfyldning af Børn og Unge politikken samt Dagtilbudsloven omkring læreplaner.

 BØRN & UNGE POLITIK november 2014

Tidlig opsporing i Dagtilbud - Der laves TOBI - tidlig registrering af trivsel og sundhed 1 gang årligt . Her vurderer vi om børnene er med i dagligdagen, trives og udvikler sig alderssvarende. Vi kontakter selvfølgelig altid Jer som forældre , hvis der er eventuelle problemstillinger omkring Jeres barn.

Forældreflyer om TOBI