Månedsplaner

Månedsplaner

Månedsplaner

Månedsplanerne er institutionens aktivitetsoversigt over de enkelte aktiviteter på de enkelte stuer. Aktiviteterne er planlagt ud fra Møllehusenes overordnede læreplan.

Eksempel månedsplan vuggestue   Eksempel månedsplan børnehave

Hver måned den 1. udgiver månedsplanerne for de enkelte grupper på Tabulex. Planerne tager udgangspunkt i vores læreplaner og kommunens fælles indsatsområder.