Fælles politikker

Fælles politikker

Fælles politikker

I boksen "Politikker"  til højre findes Mølleshusenes fælles politikker samt Esbjerg Kommunes overordnede politik for dagtilbud.

Politikkerne er blevet til i samarbejde mellem bestyrelse og medarbejdere. Der er bl.a. taget afsæt i flere overordnede retningslinjer fra kommunalt hold - specielt i forhold til kørsel og kost.